Begroting 2020

Delegatieregister

Samenvatting
De gemeenteraad kan taken en bevoegdheden overdragen aan een ander, bijvoorbeeld aan het college van b&w. Op een aantal gebieden heeft de raad daar toe besloten. Denk aan het afhandelen van WOB verzoeken of het geven namen aan straten en pleinen. Ieder jaar staat er een geactualiseerd overzicht in de begroting.
Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen.

Inleiding
De gemeenteraad van Almelo besloot op 2 december 2014 (Raad1402331) dat een geactualiseerd delegatieregister jaarlijks bij de (beleids)begroting moet worden vastgesteld. De meest actuele versie van het delegatieregister is hieronder opgenomen (stand van zaken 1 oktober 2019).


ga terug