Begroting 2020

Gemeenschappelijke regelingen

Euregio

Financiële kengetallen

Ontwikkelingen

Er zijn geen relevante actuele ontwikkelingen.

Welke risico's loopt de gemeente?

Voor de EUREGIO is het Duitse recht van toepassing. Dit betekent dat voor EUREGIO niet dezelfde plichten gelden ten aanzien van bijvoorbeeld de verzending van de begroting aan de deelnemende gemeenten.
Voor de begroting 2020 betekent dit, dat die pas wordt vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van EUREGIO in januari 2020. De bijdrage 2020 van Almelo wordt begroot op 21.000 euro.

ga terug