Begroting 2020

Herstel eigen vermogen

Voor het college is realisatie van het afgesproken herstelplan uit 2016 een zeer belangrijk uitgangspunt.

In deze begroting presenteren we het overzicht van herstel van het eigen vermogen. Hierin hebben we het herstelplan geactualiseerd ten opzichte van de jaarverantwoording 2018. Het college kiest binnen de kaders van het herstelplan ervoor om het herstel met een jaar te verlengen. De verwachting is dat medio 2023 het weerstandsvermogen op het gewenste niveau is.

ga terug