Begroting 2020

Onderhoud kapitaalgoederen

Samenvatting

  • Deze paragraaf geeft inzicht in kapitaalgoederen die de gemeente Almelo in beheer heeft.
  • Per soort kapitaalgoed wordt ingegaan op de uitgangspunten voor de financiën, de arealen welke beheerd worden en de projecten die in 2020 uitgevoerd worden.
ga terug