Begroting 2020

Grondbeleid

Samenvatting

  • De gemeente Almelo voert een pragmatisch grondbeleid. Voor nieuwe projecten wordt gekozen voor de beleidslijn "faciliterend grondbeleid tenzij...".
  • In 2020 zijn de verkopen van 37 woningbouwkavels, en 4,4 ha werklocaties (inclusief Bedrijvenpark Twente Noord) geraamd.
  • Volgens de geactualiseerde begrotingen zullen de grondexploitaties eind van het jaar 2019, naar verwachting, met circa 1,4 miljoen euro verslechteren, waarvan 0,6 miljoen euro reeds is voorzien in de voorziening heroriëntatie werklocaties.
  • De balanswaarde van de grondexploitaties (onderhanden werk) is op 31 december 2020 bijna 2,0 miljoen euro lager dan op 1 januari 2020.  
ga terug