Begroting 2020

Samenvatting

  • De begroting 2020 is sluitend, in meerjarig perspectief is sprake van voordelige begrotingsresultaten, die oplopen naar ruim 2,4 miljoen euro in 2023.
  • Zowel de begroting 2020 als de meerjarenraming 2021-2023 vertonen een structureel en reëel evenwicht.
  • De komende jaren is er nog een forse bezuinigingsopgave. De ruimte om financiële tegenvallers op te vangen is beperkt.
  • Het college maakt een bewuste keuze om het financieel herstel met een jaar te verlengen. Het herstel van het eigen vermogen verloopt hiermee volgens het oorspronkelijk afgesproken plan.
ga terug