Begroting 2020

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Samenvatting

  • Het uitgangspunt is een weerstandsratio van minimaal 1,0 zodat de onderkende financiële risico's worden afgedekt door de beschikbare weerstandscapaciteit.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit op de reguliere exploitatie is 7,6 miljoen euro.
  • De berekende benodigde weerstandscapaciteit voor de grondexploitaties is 3,7 miljoen euro.
  • De ontwikkeling van de beschikbare weerstandscapaciteit wordt positief beïnvloed door de geplande stortingen in de reserve grondbedrijf. Ook de structurele rente-inkomsten op verstrekte leningen dragen bij aan de verbeterde weerstandscapaciteit.
ga terug