Begroting 2020

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Bedragen * 1.000 euro

ga terug