Begroting 2020

Verbonden partijen

Samenvatting

Belangrijke ontwikkelingen in 2020 zijn:

  • De geplande overdracht van facultatieve taken aan de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Twente (ODT).
  • In 2020 wordt het nieuwe uitvoeringsmodel voorbereid en geïmplementeerd en in 2021 zal deze van start gaan.
  • Uit de jaarlijkse risico-inventarisatie van onze verbonden partijen blijkt dat het Regionaal Bedrijventerrein Twente, Industriegebouw Maatschappij, Omgevingsdienst Twente en Soweco een hoog risico scoren. Voor deze verbonden partijen hanteren wij een verhoogd toezichtregime.
ga terug