Begroting 2020

Dienstverlening

Samenvatting

  • Onze inwoners, bedrijven en instellingen (onze klanten), verwachten professionele gemeentelijke dienstverlening, die betrouwbaar en duidelijk is, die gemakkelijk te verkrijgen is en die bovendien tegen een reële prijs kan worden geleverd.
  • Wij (de gemeente) verwachten, dat onze klanten hun eigen verantwoordelijkheid hebben, zoveel mogelijk zelfredzaam zijn en bij de afname van dienstverlening zelf doen, wat zij ook daadwerkelijk kunnen.
  • De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021 zal de dienstverlening en werkwijze binnen de fysieke leefomgeving essentieel veranderen.
ga terug